Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı


A. Rüçhan Akar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Kongre Başkan Yardımcısı


Mehmet Ali Özatik
Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Kongre Genel Sekreteri


A. Kürşat Bozkurt
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kongre Genel Sekreter Yardımcısı


Murat Sargın
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Üyeler


Anıl Apaydın
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Yüksel Atay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Barış Çaynak
Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Sadettin Dernek
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Ümit Kervan
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Levent Yılık
Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir